دوره حضوری – طراحی جامع با نرم افزار های معماری

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
ترسیمات به معنای اقدامات اولیه هستند که مهندسان معمار، ایدههای خود را به مشتریان، صنعتگران و یا تیم طراحی میدهند.…
0
3,000,000 تومان

دوره حضوری – نرم افزار تری دی استودیو مکس

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
همه شما تری دی مکس (3ds Max) را به عنوان یک نرم افزار مدلسازی و رندرگیری میشناسند. این توانایی برای…
0
2,000,000 تومان