سارتون...

گروه هنری سارتون در تلاش برای آموزش استعدادها و همچنین تولید محتوا در راستای معرفی فرهنگ و هنر ایران با استفاده از مدیوم انیمیشن است.

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش