در گروه هنر سارتون ایده‌هایمان را با استفاده از تکنیک‌های روز دنیا در قالب انیمیشن‌های کوتاه و یا سریال های انیمیشنی برای نمایش آثار فرهنگی و اجتماعی و یا در قالب انیمشن های صنعتی و معماری نمایش می‌دهیم. در زیر برخی از این آثار به شما معرفی میگردد.